Team


Op onze school  ligt de leiding bij de interim directeur die ondersteund wordt door twee teamleiders. 

Elke groep heeft één of twee groepsleerkrachten.

De ondersteuningsgroep en de meer- en hoogbegaafdengroep  wordt door een gespecialiseerde leerkracht begeleid.

De gymlessen worden verzorgd door twee vak-leerkrachten.

De zorgcoördinator ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij specifieke zorg-vraagstukken en verzorgt de contacten met externen op het gebied van zorg voor kinderen.

Twee onderwijsassistenten verzorgen de ondersteuning aan individuele of groepjes kinderen in of buiten de groep.

Voor de algemene ondersteuning is er een administratief medewerkster en een conciërge.