Even voorstellen....


Het team van Bommelstein stelt zich aan u voor:

Naam Groep/Taak Naam Groep/Taak
Juf Carolien groep 1-2 A

Juf Kirsten

groep 7 B
Juf Joyce U. groep 1-2 A,  3 A Meester Bert groep 7 C, 8 B
Juf Joyce v. H groep 1-2 B Meester Wilfred groep 7 C
juf miriam groep 1-2 B juf Jessica groep 7 A
(is met verlof)
Juf Rian groep 3 A
teamleider bouw 1-4
Juf Ramona groep 8 A
Juf Nadine groep 4 A Juf Lotte groep 8 A
Juf Lindsey groep 4/5 B Juf Liesbeth groep 8 C
zorg/ analist
Juf José groep 5 A Juf Joyce v. W ondersteuningsgroep 
meer-en hoogbegaafdengroep 
Juf  Samantha
 
Groep 6 A Juf Melanie zorgcoördinator
Juf Chantal groep 6 A Juf Bianca onderwijsassistente
Meester Johan conciërge Juf Kim onderwijsassistente
Juf Laura groep  6 B Meester Jesse vakleerkracht gym
Juf Monica groep 4/5 B, 6 B Juf Nathalie vakleerkracht gym
Juf Jolanda  groep  7 A
 
Meester Tino conciërge
Meester Steven groep 7 A/ 8 A Juf Pascal administratie
Juf Eva groep 7 B Juf Esther Teamleider bouw 5-8
(waarnemend directie)
Juf Kirsten groep 7 B