Contact met ouders


Wij hechten grote waarde aan een goed en zorgvuldig contact met de ouders. Daarvoor stellen wij ons zo open mogelijk op en geven veel informatie over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over het wel en wee van de kinderen en alle mogelijke schoolzaken. Omgekeerd vinden we het ook fijn als ouders graag contact zoeken met de school. We stellen het op prijs als we op de hoogte gehouden worden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van de kinderen, dat staat vast.

Ouders kiezen tegenwoordig heel bewust voor de basisschool. Dat merken wij goed aan de wijze waarop zij om informatie vragen. Niet alleen kijkt men naar de afstand huis-school, maar zeker naar de organisatie van de school en de manier van lesgeven. Ouders willen gewoon het beste voor hun kind. Om bij deze keuze te helpen, informeren wij u zo uitgebreid mogelijk. Heeft u desondanks toch vragen over het één of ander, aarzel dan niet en neem contact op. U krijgt de antwoorden dan uit de eerste hand en u weet precies waar u aan toe bent.

Informatie van ouders aan school

We vinden het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van zaken, die van belang kunnen zijn voor het functioneren van het kind. U bent altijd welkom voor een gesprek met de leerkracht, teamleider van de bouw of de directeur.
Daarnaast staan we altijd open voor kritische opmerkingen ten aanzien van ons werk op school. Het werkt prettig als u daarmee naar school komt en ons daarover aanspreekt. Alleen als we weten wat niet goed gegaan is (en dat kan altijd wel eens gebeuren) kunnen we er iets aan doen.

Er zijn verschillende vaste momenten in het schooljaar waarop wij ouders informeren over de vorderingen en de schooldagen van hun kind(eren).

Inloopmoment voor de eerste schooldag
Op de laatste vrijdag van de zomervakantie is er een inloopmoment voor kinderen en hun  ouder(s)/verzorger(s). Ze kunnen alvast kennismaken met de groepsleerkracht(en) en zien hoe hun nieuwe klas eruit ziet. Het inloopmoment is niet verplicht. 

Startgesprekken

In het begin van het schooljaar vinden in alle groepen "startgesprekken"plaats. De groepsleerkracht heeft met  elk kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) een gesprek. Wederzijdse verwachtingen worden besproken en afspraken, over o.a. de te ondernemen acties en wanneer een vervolggesprek zal plaatsvinden, worden vastgelegd. De informatie over het programma, de leermiddelen en de activiteiten van de groep voor dat schooljaar worden via een informatiekaart van de groep verspreid via de email en op de groepspagina op de website geplaatst.

Kijkochtenden

Het onderwijs is de laatste jaren enorm aan verandering onderhevig geweest. Het strak klassikale heeft inmiddels plaats gemaakt voor een meer individuele benadering. We kunnen ons heel goed voorstellen dat u wel eens een kijkje zou willen nemen in de groep. Hoe gaat het er allemaal aan toe? Daarom willen we u in de gelegenheid stellen een deel van de ochtend in de groep mee te maken. Uiteraard proberen we het zo rustig mogelijk te laten verlopen en kan er daarom niet meer dan één ouder tegelijk in de groep bijkomen. Als u prijs stelt op een bezoek in de groep, kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Leervorderingen

Wij vinden het belangrijk dat ouders zo precies mogelijk op de hoogte zijn van de leervorderingen van hun kind(eren). We doen er dan ook alles aan hierover zo duidelijk mogelijk te zijn:

 

Ouderavonden

Thema Kijkavond, rapportbesprekingen en de Ouderbedankdag staan elk jaar op het programma. Wij willen hiermee het contact tussen school en thuis bevorderen. Wij hopen dan ook dat u deze gelegenheden bezoekt. Als u daarbuiten één van de leerkrachten wilt spreken, zijn zij altijd bereid een afspraak te maken.