Leerplicht


Zolang uw kind nog vier jaar oud is, hoeft hij/ zij nog niet verplicht naar school. Toch vinden wij het heel prettig als u van tevoren meldt, wanneer u hem/haar thuis houdt.

Zodra uw kind vijf jaar oud is, valt het onder de leerplicht. Dit betekent, dat uw kind wettelijk verplicht is de school te bezoeken.
Omdat het voor sommige kinderen toch wel wat veel wordt, mag een kind van 5 jaar 10 uur per week zonder toestemming van de schoolleiding thuisblijven. U mag deze uren niet opsparen voor bijvoorbeeld een vakantie.

Als een kind 6 jaar geworden is, kan het geen gebruik meer maken van deze regeling. Wij hopen dat u uw kind alleen thuis houdt, als het echt noodzakelijk is.
Wilt u in alle gevallen wel even bellen (vóór schooltijd)?
Omdat uw kind vanaf vijf jaar leerplichtig is, mogen wij – behoudens buitengewone omstandigheden – geen toestemming geven voor extra vrije dagen.

In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit door te geven aan de ambtenaar van leerplichtzaken op het gemeentehuis. Dit kan een boetes tot gevolg hebben. Wilt u zich daarom houden aan de geplande schoolvakanties?

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof kunt u een formulier ophalen bij juf Pascal van de administratie.

Ons protocol met betrekking tot leerplicht en verzuim kunt u hier downloaden.