Hoofdluis


Bommelstein verzoekt jaarlijks enkele ouders tot het vormen van een controleteam, dat vlak na elke vakantie alle kinderen van de school nakijkt op de aanwezigheid van hoofdluis. We willen u vragen om ook zelf zeer frequent te controleren, omdat de verspreiding in een zeer hoog tempo gebeurt. 

U bent vrij om eventueel zelf een cape of luizenzak aan te schaffen. 
Het hoofdluis beleid op Bommelstein kunt u HIER nalezen.