Nieuwe leerlingen


Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom als nieuwe leerling. De ouders dienen de identiteit van de school te onderschrijven en verklaren door middel van de handtekening op het inschrijfformulier dat de kinderen aan alle activiteiten meedoen die tijdens schooltijd georganiseerd worden. Een toelichting op het inschrijfformulier kunt u hier vinden.

Nieuwe jongste leerlingen krijgen ongeveer een maand voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om drie keer een dagdeel te komen wennen.
Bij hun eerste schooldag ontvangen de ouders een entreeformulier, waarop zij informatie over het kind kunnen vermelden. Na een paar weken volgt een gesprek met de leerkracht over de bevindingen van de eerste periode.
Informatie over de voorschoolse periode gaat via de Peuterestafette. Ouders van kinderen die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal hebben bezocht kunnen deze informatie doorgeven aan de basisschool.

Zij-instromers

Kinderen die na hun vierde verjaardag worden aangemeld, noemen we zij-instromers. Als de groepsgrootte het toelaat, kan het kind geplaatst worden.

Een voorwaarde voor toelating is wel dat alle relevante gegevens voorafgaand aan de plaatsing zijn aangeleverd (reden van aanmelding, onderwijskundig rapport, gegevens toetsing, extra zorg, e.d.). We nemen altijd contact op met de school van herkomst. Eventueel kan de zorgcoördinator een onderzoek doen, om te bepalen hoe we het best kunnen aansluiten op de verworven kennis en vaardigheden.

Indien er sprake is van een verwijzing naar het speciaal onderwijs treedt een andere procedure in werking.

Overgang tussen basisscholen

Alle schoolbesturen binnen de Haarlemmermeer hebben in het schooljaar 2008-2009 afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van leerlingen. Het betreft hier afspraken die gelden bij tussentijdse overplaatsing van basisschool naar basisschool.

Onderstaande regels en afspraken hebben geen betrekking op verhuizingen.


Wat moeten ouders verder weten?