Bommelraad


Wij vinden het fijn dat de school ook een eigen vertegenwoordiging van de ouders heeft, met als doel: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en schoolteam. Dit heeft gestalte gekregen in de vorm van een vereniging, waarvan elke ouder automatisch lid is bij aanmelding van uw kind, tenzij u op het inschrijfformulier aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de “Bommelraad”. Deze oudervereniging is een afvaardiging van de ouders.

Wat doet de Bommelraad?
Als oudervereniging van Bommelstein, beter gezegd de Bommelraad, organiseren wij samen met de leerkrachten verschillende festiviteiten. Denk aan Sinterklaas, het kerstdiner en het Paasontbijt. Maar daarnaast zijn wij ook actief bij de sportdag, de kinderboekenweek, de kerstborrel op het schoolplein, de avondvierdaagse en uiteraard de feestelijke laatste schooldag. De schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 7 worden door de leden van de Bommelraad georganiseerd. Ook de coördinatie van de luizenpreventie wordt door ons gedaan, evenals het begeleiden van de klassenouders en het ontvangen van ouders van startende leerlingen.

Ouderbijdrage
Daarnaast is de Bommelraad ook verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt volledig besteed ten behoeve van uw kind. Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals de jaarlijkse excursies, de sportdag, kerst- en sinterklaasviering, maar ook leermiddelen die de school extra nodig acht.

Voor het schooljaar 2018 - 2019 is de bijdrage per kind vastgesteld op een bedrag van € 70,-. Voor ieder volgend kind binnen het gezin betaalt u steeds  € 7,- minder.
Bij de aanmelding verklaart u deze bijdrage vrijwillig te betalen. 

Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in oktober. Tijdens deze vergadering doet de Bommelraad verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiële activiteiten. Het meest actuele jaarverslag kunt u opvragen via ov.bommelstein@jl.nu.

Dit schooljaar bestaat de Bommelraad uit:


Gedurende het schooljaar 2018-2019 vergadert de Bommelraad op de volgende data:

Wij starten de vergadering om 19.30 uur in de Ridderzaal van Bommelstein.

U bent van harte welkom om een keer aan te schuiven. Graag even aanmelden via ov.bommelstein@jl.nu.