Jeugdgezondheidszorg


De taak van de Jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. U als ouder kunt vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen, bedplassen, leerproblemen en sport. Deze vragen kunt u op elk moment aan hen stellen, zowel telefonisch als tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (telefoonnummer 0900-0400682). Als u dat wilt, kunnen wij voor u en uw kind een afspraak maken.

De GGD volgt de kinderen op vaste contactmomenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ.
Deze contactmomenten zijn 5-jarigen, leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs en leerlingen uit klas 2 van het Voortgezet onderwijs.
Bij alle 5-jarigen en leerlingen uit groep 7 worden de lengte en gewicht gemeten en de ogen onderzocht. Bij de 5-jarigen wordt ook het gehoor onderzocht.
De ouders van deze leerlingen wordt gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen.
De leerkracht vult van desbetreffende leerlingen een vragenlijst in over motoriek, spraak-taalontwikkeling en gedrag op school. De leerkracht zal alleen die gegevens invullen die bij u als ouder bekend zijn.
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige voert aan de hand van de onderzoeksresultaten, de ingevulde vragenlijst van de ouders en de vragenlijst ingevuld door de leerkracht een gesprek met de leerkracht.
Eventueel worden kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een onderzoek op de GGD locatie door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Hier kunt u de ”nieuwsflitsen” van de GGD bekijken.

Als u nog meer wilt weten m.b.t. de gezondheid van uw kind of omtrent de jeugdgezondheidszorg, dan surft u naar de website van de GGD Kennemerland.