Visie


Ons onderwijs rust op drie pijlers:

Zelfstandig werken

In de kleutergroepen leren de kinderen zelfstandig keuzes te maken voor welke activiteit zij tijdens het werken willen doen. We maken daarbij gebruik van het keuzebord. Na de herfstvakantie werken kinderen van groep 2 met de werklijst waarop 7 opdrachten staan die ze tijdens een thema zelfstandig uitvoeren.
In groep 3 en 4 vergroten de kinderen hun zelfstandigheid door middel van de berentrap. Tijdens taal kunnen zij zelf opdrachten kiezen en bepalen wanneer zij de verwerking ervan doen. Op de berentrap staan opdrachten voor elk kind en extra opdrachten.
In groep 5 tot en met 8 krijgen de kinderen een weektaak. Hierin staan allerlei verwerkingsopdrachten van de verschillende vakgebieden. Er zijn verwerkingsoodrachten die elk kind moet maken, extra opdrachten en kinderen kunnen werken aan een eigen taak. Elke dag staat weektaak op het rooster. Tijdens deze momenten plannen de kinderen zelf wanneer ze hun opdrachten maken.

Samenwerkend leren

In alle groepen komen werkvormen voor waarbij het samenwerken voorop staat. Bij deze werkvormen heeft iedere leerling een eigenverantwoordelijkheid, maar tegelijk zijn de kinderen ook van elkaar afhankelijk om een goed eindresultaat te krijgen. De werkvormen zijn heel divers, van eenvoudige spelletjes met z’n tweeën tot heel ingewikkelde groepsopdrachten. De kinderen leren hierbij ook elkaar op een positieve manier aan te spreken.

In de groepen werken we met maatjes. Het maatjessysteem wordt ook groepsdoorbroken ingezet. Kinderen van de bovenbouw gaan helpen bij kinderen uit de lagere groepen. Ze komen o.a. helpen bij het lezen, gaan voorlezen, werken samen aan een techniek- of knustelopdracht.

Directe instructie

In elke groep staat een aparte instructietafel, waaraan op gezette tijden de leerkracht groepjes kinderen uitnodigt. Zo kan de leerkracht op maat werken, rekening houdend met de verschillende behoeften van kinderen.