Identiteit


Onze school is een Katholieke school, waarbij de godsdienstige vorming ook een belangrijke plaats inneemt. Deze godsdienstige vorming geschiedt aan de hand van de methodeTrefwoord. Trefwoord werkt op basis van een grote scheurkalender, die in alle groepen een vaste plaats heeft. De thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen.

Gezinsdiensten

Eens in de zes weken vindt er in de kerk een gezinsviering plaats. Deze dienst wordt samengesteld door een groep ouders, bestaande uit vertegenwoordigers van alle R.K. basisscholen. Indien u geïnteresseerd bent om namens onze school hierin een steentje bij te dragen, kunt u zich wenden tot deze oudergroep.

Eerste Communie

De katholieke kinderen van Bommelstein uit groep 4 kunnen samen met kinderen van andere scholen hun Eerste Communie doen in de Katholieke kerk. De voorbereiding gebeurt door samen te komen in de pastorie, vieringen mee te maken in de kerk, thuis te werken aan hun plakboek en op school samen met hun klasgenootjes – ook diegenen die niet deelnemen – naar verhalen te luisteren.
We hopen dat op deze wijze alle kinderen van groep 4 een beetje zullen begrijpen wat de Eerste Communie betekent en inhoudt.