Schoolafspraken


 

Een goed en veilig pedagogisch klimaat kan alleen worden gewaarborgd wanneer er duidelijke omgangsregels (schoolafspraken) zijn. Daarom werken we met omgangsregels die voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders hetzelfde zijn. Deze zijn terug te zien en worden nageleefd in de klassen, op de gangen, bij de gym en tijdens de TSO. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat er van hem wordt verwacht en kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar aanspreken op het moment dat zich problemen voordoen. 

- iedereen hoort erbij
- je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag
- we praten aardig met en over elkaar
- we zijn eerlijk, dan heeft iedereen gelijk (en dat mag)
- we kunnen samen spelen en werken
- we zijn zuinig op de spullen en op de school.

De omgangsregels worden door en voor de kinderen ‘vertaald’ in de vorm van klassen-afspraken en zullen in de groep worden besproken. Deze afspraken worden positief geformuleerd, zichtbaar opgehangen in de groepen en er wordt met regelmaat naar verwezen. Na de schoolvakanties worden de klassen-afspraken weer met de kinderen besproken.