Gym


De kinderen krijgen twee keer per week een gymles. De vakleerkrachten juf Nathalie en meester Jesse verzorgen voor de groepen 1-2 één en de groepen 3 t/m 8 twee gymlessen per week.

De kleuters maken gebruik van de speelzaal op het schoolplein en hebben daarvoor gymschoenen nodig. Als zij zichzelf snel kunnen aan-en uitkleden, mogen ze ook gymkleding dragen. De groepen 3 tot en met 8 gaan naar de sporthal in het buurtcentrum. Tijdens die gymlessen is het dragen van gymkleding verplicht: een broekje, een T-shirt en gymschoenen.

Als uw kind onverhoopt niet mee kan gymmen, geeft u dit door aan de leerkracht met vermelding van de reden.

Schoolshirts


Als kinderen aan sportevenementen deelnemen stellen we schooltenues beschikbaar. Nadat u het tenue heeft gewassen verwachten wij het weer retour.