Speciale activiteiten


Op onze school wordt hard gewerkt, maar als er iets te vieren valt, doen we dat ook en met veel plezier. Wij denken dat het de sfeer ten goede komt, door op momenten die zich daarvoor lenen, met elkaar feest te vieren.

Wat vieren wij zoal op school en welke speciale activiteiten organiseren we?

Kerstviering

We bereiden met alle groepen de kerstviering voor. We hebben een kerstkoor en een kerstorkest die de liedjes oefenen en tijdens de viering laten horen. De donderdagochtend voor de kerstvakantie komen we voor de viering in de kerk bijeen. De avond is er een kerstdiner in de eigen groep.

Thema

Ieder jaar werken we gezamenlijk een thema uit dat in alle groepen tegelijkertijd aan de orde komt. We sluiten het thema af met een kijkavond of kijkochtend voor belangstellenden. In schooljaar 2014-2015 was het thema “Reizen”.  De kinderen hebben het thema met een verhalend ontwerp uitgewerkt in de eigen groep.

Daarnaast hebben we muziek centraal gesteld. De groepen hebben muzieklessen gekregen van een docent van Pier K. De groepen 7 en 8 zijn hiervoor op de locatie van Pier K. geweest.

Kunstmenu

Onze school doet mee aan het Kunstmenu van de Gemeente Haarlemmermeer.  Elk jaar maken we voor alle groepen een keuze uit allerlei culturele voorstellingen en excursies en laten we de kinderen kennismaken met diverse kunst- en cultuurdisciplines.

Excursies

In alle groepen kunnen onderwerpen aan bod komen, waarbij het aanschouwelijk karakter een belangrijke rol speelt. Wij stimuleren dat de jaargroep een excursie organiseert naar bijvoorbeeld een bedrijf, bos of museum.

Overig

Daarnaast besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Koningsspelen, gaan we op schoolreisje en ......

Deze activiteiten staan in het jaarrooster vermeld.