Schoolplan


Iedere school is bij de wet verplicht over een schoolplan te beschikken.
In het schoolplan schrijven we op hoe we denken over mens, kind en samenleving, maatschappij, opvoeding en onderwijs en trekken daaruit consequenties.

De doelen van het schoolplan zijn:

Als school vaststellen wat de plannen zijn voor een periode van vier jaar: in welke richting de school zich zal ontwikkelen, hoe het onderwijs zal verbeteren, de zorg voor het personeel, het financieel beleid, de aanschaf van methodes en materialen, de contacten met ouders en anderen.


Het schoolplan geeft aan op welke manier de school haar kwaliteit wil verbeteren.
Het schoolplan is uitgangspunt voor de planning per schooljaar en dient tevens als verantwoording naar de overheid.
Indien u het wenst kunt u het schoolplan inzien bij de directie.