Voor- en Na-schoolse opvang


Vanaf 1 augustus 2007 hebben alle basisscholen een inspanningsplicht om voor- en naschoolse opvang te regelen. Onze school maakt daarbij gebruik van het zgn. makelaarsmodel, waarbij we de ouders in contact brengen met de diverse instellingen voor naschoolse opvang.

Wij hebben een convenant gesloten met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de organisatie van de voor- en naschoolse opvang. Zij zijn o.a. te vinden in het woonzorgcomplex naast de school met hun vestiging de Wervelwind. Voor nadere informatie:  SKH, Wagnerlaan 59, 2151 GV Nieuw-Vennep, tel.0252-241091 , e-mail: bso@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.

Verder hebben we contacten met meerdere organisaties, die ook leerlingen van onze school buiten schooltijden opvangen, o.a.:

Happy Kids    0252-689965

Op Stoom    023-2302004

Mamaloe    0252-688807

Woudlopertje  0252-623820

Voor een uitgebreid en recent overzicht kunt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen terecht. Het adres van de website is:www.landelijkregisterkinderopvang.nl.