Overblijf


Stichting Overblijf Bommelstein

 

Wie zijn wij?

Stichting Overblijf Bommelstein verzorgt de overblijf op RKBS Bommelstein en bestaat uit een driekoppig bestuur, drie coördinatoren en vele vrijwilligers. Het kantoor van de overblijf bevindt zich rechts van de hoofdingang. Wij zorgen onder andere voor:

Al deze zaken en meer, kunt u rustig teruglezen in ons HANDBOEK.

De overblijf wordt gecoördineerd door de coördinatoren  Petra Aarse, Petra Hoogland en Michaëla Heshof.

Aanmelden?

Alle kinderen op Bommelstein mogen overblijven. Er dient echter wel een PLAATSINGSOVEREENKOMST ingevuld te worden. Deze kunt u hier downloaden of u kunt een exemplaar ophalen bij ons in het overblijfkantoor. U kunt ervoor kiezen om uw zoon/dochter op vaste dagen te laten overblijven of op incidentele basis. Dit zijn verschillende tarieven, kijkt u hiervoor onder het kopje TARIEVEN. Ook kunt u aangeven of u maandelijks achteraf wenst te betalen of het jaarbedrag in een keer vooruit. U krijgt dan 4% korting op het totaalbedrag.  De betalingen gaan via automatische incasso na einde van de maand. Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen, dan geldt er een opzegtermijn van 4 weken.

U kunt hier de VOORWAARDEN van Stichting Overblijf Bommelstein lezen.

Hoe ziet een overblijf eruit?     

Bijna alle dagen kunnen de kinderen overblijven:

​

De indeling van de overblijf is als volgt:

De kinderen eten eerst en gaan dan onder begeleiding naar buiten. De onderbouw kinderen spelen op het voorplein, de bovenbouwkinderen op het achterplein.

 

Elke groep eet in het eigen klaslokaal onder begeleiding van 1 of 2 overblijfhulpen. De onderbouw heeft in ieder geval 2 hulpen en de bovenbouw 1 hulp, tenzij de samenstelling van een groep aanleiding geeft om er ook een 2e overblijfhulp in te zetten. De overblijfhulpen zijn bij voorkeur een vader of moeder van één van de kinderen van de groep. Jammer genoeg hebben we niet voldoende `eigen` ouders maar gelukkig zijn er voldoende mensen van buiten Bommelstein waar we ook op kunnen rekenen. Overblijfhulp zijn iets voor u?  U kunt zich altijd aanmelden op het kantoor.

Bij binnenkomst in de ochtend kunt u de beker en trommel in het daarvoor bestemde kratje bij het lokaal doen. Een van de kratjes is speciaal voor in de koelkast, kijkt u daar goed naar. Snoep, chocola e.d. zijn niet toegestaan en zullen weer mee naar huis worden gegeven. De overblijfhulpen zien erop toe dat de kinderen voldoende eten en drinken. Broodjes die desondanks niet opgaan blijven in het trommeltje zodat u kunt zien hoeveel er is gegeten. Indien er bijzonderheden zijn omtrent het eetgedrag van uw zoon/dochter, dan horen wij dit graag zodat er rekening mee gehouden kan worden. Ook wanneer er sprake is van allergie of ziekte dan vernemen wij dit graag. Bij de groepen 1, 2 en 3 ligt een schriftje. Hierin kunt u notities achterlaten inzake de overblijf en incidentele overblijfbeurten aanmelden.

Om de overblijf goed te laten verlopen hebben wij een aantal richtlijnen op papier gezet voor de overblijfhulpen. U kunt deze teruglezen in hetWERKBOEK. Wij hechten er waarde aan dat de overblijf elke dag zoveel mogelijk op dezelfde manier verloopt zodat het voor de kinderen zo duidelijk mogelijk is. Wat vandaag niet mag, mag morgen ook niet.

De overblijfcoördinatie zorgt ervoor dat er speelgoed buiten klaarstaat. De groepen die als laatste buitenspelen worden gestimuleerd te helpen met opruimen aan het eind van de overblijftijd.

Indien een kind zich niet aan de gestelde regels houdt, dan is er nauw overleg met de leerkracht, overblijfhulp en coördinatie. Indien er geen verbetering optreedt in het gedrag, dan treedt het protocol van wangedrag in werking. (zie handboek)

Tarieven.

De tarieven voor dit schooljaar zijn:

Elk jaar worden de tarieven opnieuw beoordeeld door het bestuur. Indien en een prijswijzeging komt, dan zullen de vernieuwde tarieven eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de MR.

Indien de betalingen uitblijven en wij geen bericht van u hebben ontvangen wat hiervan de oorzaak is, dan treedt het protocol van wanbetaling in werking. (zie handboek)

Oproep!!

Voor onze reservelijst kunnen wij altijd nog overblijfhulpen gebruiken. Per overblijf ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 7,50. Op het moment dat u helpt met de overblijf, blijft uw kind(eren) gratis over.

Contact:

 Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen op telefoonnummer: 0252-680746  of mail ons op:  overblijf.bommelstein@jl.nu
Maandag 9:30 uur tot 13:30 uur
Dinsdag 9:15 uur tot 13:30 uur
Donderdag 9:30 uur tot 13:30 uur
Vrijdag 9:15 uur tot 13:15 uur