Tompoezenraad


In het schooljaar 2004-2005 is er op initiatief van enkele leerlingen uit de bovenbouw een kinderraad opgericht, de Tompoezenraad. Zij hebben zichzelf het volgende doel gesteld: regelmatig overleg met de directie en advies geven over de plannen van school. Zij willen ook kinderen helpen die gepest worden en zij willen meehelpen aan het organiseren van feesten. Ze komen ongeveer één keer in de vijf weken bij elkaar.

In de Tompoezenraad zitten leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Leerlingen van de school kunnen brieven sturen naar de Tompoezenraad met vragen en suggesties. De brieven worden besproken in de vergadering. Daarnaast worden allerlei onderwerpen besproken waar de leerlingen hun mening over kunnen geven of waarover ze de andere kinderen over kunnen informeren of bevragen. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en op de website geplaatst.

De leden van de Tompoezenraad voor schooljaar 2016-2017: 
groep 8  : Feza, Donna, Lisa, Mats, Lucca, Kayleigh
groep 7:  nog open
groep 6: open

Lees hier de laatste notulen van de Tompoezenraad.