Marten Toonder


We hebben de schrijver van alle Bommelverhalen, de heer Marten Toonder in het jaar 2000 een brief gestuurd en hem om toestemming gevraagd de naam Bommelstein te mogen gebruiken.  Hij heeft enthousiast gereageerd en van harte ingestemd. Inmiddels is de heer Toonder in 2005 op de respectabele leeftijd van 93 jaar overleden.

Zijn toestemming geeft ons erg veel moge­lijkheden met alle stripfiguren die hij ooit heeft bedacht. Ook zijn zeer eigen taalge­bruik met allerlei gevleugelde uitspraken willen wij in onze school een nieuw leven inblazen.