Onze school


We zijn een Katholieke school in de wijk Getsewoud Zuid van Nieuw-Vennep. De school is goed bereikbaar voor kinderen uit Getsewoud Noord, Zuid en het oude dorp en Beinsdorp.
Wat willen we?
Om te bevorderen dat de kinderen graag naar school gaan om samen, actief en betrokken te leren, is het in onze visie noodzakelijk kinderen tegemoet te komen aan de basisbehoeften:

Relatie: Het gevoel dat mensen je waarde­ren en met je om willen gaan: lekker in je vel zitten.
Competentie: Geloof en plezier hebben in eigen kunnen: zelfvertrouwen.
Autonomie: Het gevoel iets te kunnen zonder dat anderen daarbij moeten helpen: zelfstandigheid.

Om dit zoveel mogelijk te stimuleren en te bevesti­gen, zal de leerkracht de kinderen:
Uitdagen om op verkenning uit te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken.
Ondersteunen bij dat wat ze nog niet zonder hulp en op eigen kracht kunnen.
Vertrouwen geven door positieve verwachtingen te hebben en te uiten.