Schoolafspraken


Op de eerste schooldag bespreken alle leerkrachten met de kinderen de afspraken over het spelen op het plein en gedrag in de school.

Op het schoolplein

 • we brengen een ander en onszelf niet in gevaar (bijv. geen wilde spelletjes);
 • honden blijven achter de fietsenstalling;
 • op het schoolplein loop je naast je fiets;
 • samen spelen, samen delen (geen ruzie, niemand buitensluiten);
 • blijf op het plein en binnen de aangegeven grenzen;
 • we blijven van elkaar af.


In de school

 • jassen in de luizencapes aan de kapstok en tassen netjes in de bakken;
 • we lopen rustig door de school;
 • we storen anderen alleen als het echt nodig is;
 • 15 minuten voor de school begint, mag je naar je groep;
 • we zorgen er samen voor dat het in en rond de school netjes blijft;
 • voor de ochtendpauze mag je iets te drinken en een tussendoortje meenemen. We denken aan: zuiveldranken, vruchtensap of limonade met een gezond hapje (dus geen snoep, koeken met chocolade, glazuur e.d.);
 • we zijn voorzichtig met de spullen van school, anderen en onszelf.
 

Jarigen

 • de kinderen vieren hun verjaardag in de groep om 10.00 uur;
 • natuurlijk mag je trakteren als je jarig bent. Denk vooral aan die lekkere gezonde hapjes die je kan trakteren;
 • de kinderen mogen langs de groepen van hun eigen verdieping. 
 • de directeur vindt het leuk als je langskomt zodat ze je persoonlijk kan feliciteren.
 

Beleefdheid

Elke dag begroeten wij de kinderen met een handdruk als zij het lokaal inkomen. Dit doen we om even persoonlijk contact met het kind te hebben en te vragen hoe het gaat.
Wij willen graag dat alle kinderen de leerkrachten met ‘’u” en met twee woorden aanspreken: “juf Esther”, meester Wilfred”, etc.

Kleding op school

De kinderen zijn vrij in de keuze van kleding. Binnen de school is hoofdbedekking om hygiënische- en veiligheidsredenen niet toegestaan. Kleding gedragen vanuit religieus oogpunt wordt gerespecteerd.

Milieu

Ook als school willen we bijdragen om zo goed mogelijk met het milieu om te gaan. Een voorbeeld is het inzamelen van oud papier. In alle groepen staat een bak waarin het oud papier verzameld wordt.