Rooster


In alle groepen hangt een dagrooster op het bord waarop de diverse activiteiten staan aangegeven. Scholen zijn verplicht om in 8 jaar in totaal 7520 lesuren te geven. De drie scholen in Getsewoud-Zuid hebben ervoor gekozen om aan de groepen 1 t/m 4 minder lesuren te geven dan aan de groepen 5 t/m 8, waardoor de kinderen in de onderbouw op vrijdagmiddag vrij zijn.

De groepen 1-2 hebben 10 hele dagen vrij, de groepen 3-4 hebben nog 7 vrije dagen en de groepen 7-8 hebben voor dit schooljaar nog 4 extra vrije dagen.

Op ons rooster komt u de volgende onderdelen tegen:

 • Werken
 • Spelen
 • Bewegingsonderwijs
 • Kringactiviteiten
 • Taal
 • Technisch lezen
 • Bavi Lezen
 • Begrijpend Lezen
 • Schrijven
 • Rekenen en wiskunde
 • Engelse taal
 • Wereldoriëntatie
 • Zelfstandig werken
 • Gedrag in het verkeer
 • Tekenen
 • Muzikale vorming
 • Dans en Drama
 • Handvaardigheid
 • Godsdienstige vorming
 • Computeronderwijs
 • Leefstijl