Bommelraad


Wij vinden het fijn dat de school ook een eigen vertegenwoordiging van de ouders heeft, met als doel: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en schoolteam. Dit heeft gestalte gekregen in de vorm van een vereniging, waarvan elke ouder automatisch lid is bij aanmelding van het kind, tenzij u op het inschrijfformulier aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de “Bommelraad”. Deze ouderraad is een afvaardiging van de ouders en wordt voor een bepaalde periode gekozen.

Voorzitter: mevr. Harriët Span

Secretaris: mevr. Inge Woudsma
Penningmeester: mevr. Angela van ‘t Slot.

In de jaarvergadering vindt de verkiezing plaats. De ouderraad doet tijdens deze jaarvergadering verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiële activiteiten.

Deze activiteiten zijn onder meer:

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt vastge­steld op de jaarvergadering. Deze bijdrage wordt volledig besteed ten behoeve van uw kind.

Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals de jaarlijkse excursies, de sportdag, kerst- en sinterklaasviering, maar ook leermiddelen die de school extra nodig acht. Voor schooljaar 2016-2017  was de bijdrage per kind vastgesteld op een bedrag van € 70,--. Voor ieder volgend kind betaalt u steeds  € 7,-- minder. Voor schooljaar 2017-2018 is het bedrag nog niet vastgesteld.

Bij de aanmelding verklaart u deze bijdrage vrijwillig te betalen. 

Het schooljaar 2017-2018  vergadert de Bommelraad op de volgende data:
Dinsdag 10 oktober 2017 jaarvergadering .
Het jaarverslag kunt u hier lezen.
De overige data worden nog ingepland.

U bent van harte welkom in de Ridderzaal van Bommelstein. Starttijd: 20.00 uur.