Overblijf


Stichting Overblijf Bommelstein

 

Wie zijn wij?

Stichting Overblijf Bommelstein verzorgt de overblijf op RKBS Bommelstein en bestaat uit een driekoppig bestuur, drie coördinatoren en vele vrijwilligers. Het kantoor van de overblijf bevindt zich rechts van de hoofdingang. Wij zorgen onder andere voor:

 • Het werven van overblijfhulpen
 • Het indelen van overblijfhulpen
 • Organiseren van cursussen voor de overblijfhulpen
 • Financiële administratie voeren
 • Aanvragen van VOG
 • Ondersteunen van overblijfhulpen indien nodig
 • Overleg met leerkrachten inzake overblijfaangelegenheden
 • Organiseren van leuke activiteiten tijdens de overblijf

Al deze zaken en meer, kunt u rustig teruglezen in ons HANDBOEK.

De overblijf wordt gecoördineerd door de coördinatoren  Petra Aarse, Petra Hoogland en Michaëla Heshof.

Aanmelden?

Alle kinderen op Bommelstein mogen overblijven. Er dient echter wel een PLAATSINGSOVEREENKOMST ingevuld te worden. Deze kunt u hier downloaden of u kunt een exemplaar ophalen bij ons in het overblijfkantoor. U kunt ervoor kiezen om uw zoon/dochter op vaste dagen te laten overblijven of op incidentele basis. Dit zijn verschillende tarieven, kijkt u hiervoor onder het kopje TARIEVEN. Ook kunt u aangeven of u maandelijks achteraf wenst te betalen of het jaarbedrag in een keer vooruit. U krijgt dan 4% korting op het totaalbedrag.  De betalingen gaan via automatische incasso na einde van de maand. Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen, dan geldt er een opzegtermijn van 4 weken.

U kunt hier de VOORWAARDEN van Stichting Overblijf Bommelstein lezen.

Hoe ziet een overblijf eruit?     

Bijna alle dagen kunnen de kinderen overblijven:

 • Groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag en donderdag.
 • Groepen 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
‚Äč

De indeling van de overblijf is als volgt:

12.00 – 12.20 uur spelen de groep 6 t/m 8 buiten en eet de onderbouw.

12.30 – 12.50 uur spelen de groepen 1 t/m 5 buiten en eet de bovenbouw. De groepen 1-2 spelen uitsluitend op het voorplein en de groepen 3 t/m 5 op het achterplein. Dit ter voorkoming dat de kleuters onder de voet gelopen worden.

Elke groep eet in het eigen klaslokaal onder begeleiding van 1 of 2 overblijfhulpen. De onderbouw heeft in ieder geval 2 hulpen en de bovenbouw 1 hulp, tenzij de samenstelling van een groep aanleiding geeft om er ook een 2e overblijfhulp in te zetten. De overblijfhulpen zijn bij voorkeur een vader of moeder van één van de kinderen van de groep. Jammer genoeg hebben we niet voldoende `eigen` ouders maar gelukkig zijn er voldoende mensen van buiten Bommelstein waar we ook op kunnen rekenen. Overblijfhulp zijn iets voor u?    U kunt zich altijd aanmelden op het kantoor.

Bij binnenkomst in de ochtend kunt u de beker en trommel in het daarvoor bestemde kratje bij het lokaal doen. Een van de kratjes is speciaal voor in de koelkast, kijkt u daar goed naar. Snoep, chocola e.d. zijn niet toegestaan en zullen weer mee naar huis worden gegeven. De overblijfhulpen zien erop toe dat de kinderen voldoende eten en drinken. Broodjes die desondanks niet opgaan blijven in het trommeltje zodat u kunt zien hoeveel er is gegeten. Indien er bijzonderheden zijn omtrent het eetgedrag van uw zoon/dochter, dan horen wij dit graag zodat er rekening mee gehouden kan worden. Ook wanneer er sprake is van allergie of ziekte dan vernemen wij dit graag. Bij de groepen 1, 2 en 3 ligt een schriftje. Hierin kunt u notities achterlaten inzake de overblijf en incidentele overblijfbeurten aanmelden.

Om de overblijf goed te laten verlopen hebben wij een aantal richtlijnen op papier gezet voor de overblijfhulpen. U kunt deze teruglezen in hetWERKBOEK. Wij hechten er waarde aan dat de overblijf elke dag zoveel mogelijk op dezelfde manier verloopt zodat het voor de kinderen zo duidelijk mogelijk is. Wat vandaag niet mag, mag morgen ook niet.

De overblijfcoördinatie zorgt ervoor dat er speelgoed buiten klaarstaat. De groepen die als laatste buitenspelen worden gestimuleerd te helpen met opruimen aan het eind van de overblijftijd.

Indien een kind zich niet aan de gestelde regels houdt, dan is er nauw overleg met de leerkracht, overblijfhulp en coördinatie. Indien er geen verbetering optreedt in het gedrag, dan treedt het protocol van wangedrag in werking. (zie handboek)

Tarieven.

De tarieven voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

 • Incidentele overblijf € 2,60 per kind per keer.
 • Vaste overblijfdagen € 2,10 per kind per keer. Hierbij  worden de werkelijke overblijfdagen, die in die betreffende maand vallen, gefactureerd. Als uw kind ziek is of ergens anders gaat eten dan wordt dat wel gefactureerd. Ook excursies die tijdens de overblijf vallen worden doorberekend. (hier is bij het bepalen van het overblijftarief al rekening mee gehouden)

Elk jaar worden de tarieven opnieuw beoordeeld door het bestuur. Indien en een prijswijzeging komt, dan zullen de vernieuwde tarieven eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de MR.

Indien de betalingen uitblijven en wij geen bericht van u hebben ontvangen wat hiervan de oorzaak is, dan treedt het protocol van wanbetaling in werking. (zie handboek)

Oproep!!

Voor onze reservelijst kunnen wij altijd nog overblijfhulpen gebruiken. Per overblijf ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 7,50. Indien u nog kleintjes heeft dan kunt u maximaal twee eigen kinderen meenemen naar de overblijf. Op het moment dat u helpt met de overblijf, blijft uw kind(eren) gratis over.

Contact:

 Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen op telefoonnummer: 0252-680746  of mail ons op:  overblijf.bommelstein@jl.nu
Maandag 8:oo uur tot 14:00 uur
Dinsdag 9:15 uur tot 14:30 uur
Donderdag 8:00 uur tot 14: 00 uur
Vrijdag 8:30 uur tot 13:30 uur