... zelfstandige en sociale wereldburgers

Welkom


De basisschoolperiode is in vele opzichten belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is het goed om te weten waar Bommelstein voor staat. Voor het team van Bommelstein staat goed onderwijs voor ieder kind centraal.

Door het beste uit elk kind te halen, begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en sociale wereldburgers. Onze visie bestaat uit 3 belangrijke pijlers:

  • Denkkracht
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken

In onze schoolgids kunt u lezen hoe wij deze waarden inzetten op onze school.

Onze school staat niet alleen. Met 25 andere confessionele basisscholen in Haarlemmermeer en omstreken behoort de school tot een bovenschoolse stichting genaamd “Jong Leren”, stichting voor confessioneel onderwijs.

Anne Niehe
Directeur

Visie


Bommelstein bereidt leerlingen voor op een maatschappij die voortdurend in beweging is. Wij creëren ruimte voor kinderen waarin zij zich ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke personen die positief bijdragen aan de wereld om hen heen.
Wij hebben ons onderwijs gebouwd op drie pijlers: 

Denkkracht
Wij stellen een brede ontwikkeling bij onze leerlingen centraal. Dat betekent dat we de kinderen leren om hun vergaarde kennis, vaardigheden en inzichten zoveel mogelijk toe te passen. We stimuleren een nieuwsgierige en kritische houding. De kinderen leren zelf na te denken over nieuwe oplossingen en zelf met ideeën te komen. 

Eigenaarschap
We stimuleren onze leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en invloed uit te oefenen op hun eigen leerproces. De leerlingen halen het beste uit zichzelf als zij begrijpen wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. We plaatsten hen soms bewust voor een wat lastigere opgave, zodat ze leren omgaan met successen en teleurstellingen. Lees meer...

Ons team


Het team van Bommelstein bestaat uit een mix van mensen met ervaring, kennis en enthousiasme. De medewerkers vormen de stabiele basis van Bommelstein. Met elkaar weten we de open sfeer, de geborgenheid en veiligheid vast te houden.

Buiten heel hard en serieus werken, hebben de teamleden van Bommelstein ook veel plezier met elkaar. Lees meer...


 

Vakantierooster

 

Voor de schoolvakanties houden wij het landelijke rooster regio Noord van het ministerie van Onderwijs aan. 

Meer informatie over onze school
Klik hier voor meer informatie over onze school bij "Scholen op de kaart".

Contact


De contactgegevens van RKBS Bommelstein staan zowel onder- als bovenaan deze pagina. 

Klk hier om direct contact met ons op te nemen.